Erik Peters Psykologtjänst AB erbjuder psykologisk behandling, individuellt och till par, även konsultation och handledning till arbetsgrupper, arbetslag eller individer, samt stöd i föräldraskap.

Jag är av socialstyrelsen legitimerad psykolog, verksam sedan 2012 och har heltäckande patientförsäkring. Min erfarenhet sträcker sig från vuxenpsykiatri, elevhälsa till mödra-barnhälsovård. För närvarande vidareutbildar jag mig till psykoterapeut samt specialist inom klinisk psykologi.

Kontakt:
Erik Peters
Telefon: 070 170 70 68
Mottagning: Stationsgatan 11 Borlänge
Mail: Erik@psykologpeters.se

Psykoterapi

Psykodynamisk terapi lämpar sig väl när man själv inte kunnat komma fram till en förändring i en relation eller i känslolivet. Det är inte alltid lätt att själv se vad som ligger till grund för t.ex ångest eller osämja.

En kortare serie samtal, fokuserad korttidsbehandling, med fokus på ett tema har visat sig fungera bra när problematiken är tydligt avgränsad.

I början av kontakten gör vi några bedömningssamtal för att tillsammans komma överens om ett upplägg för kontakten.

Till toppen

Parsamtal

Människan är mångfacetterad och komplex, vi har ofta motstridiga känslor och impulser vilka kan vara svåra att hantera inom oss själva. Det liv vi levt har medfört erfarenheter, positiva som negativa, vilket påverkar hur vi tolkar vår omgivning och oss själva i relation till den.

Om en relation upplevs svårnavigerad, när exempelvis upprepad irritation eller konflikter medför en känsla av ensamhet i relationen, kan samtal tillsammans med tredje part vara ett sätt att komma vidare när man kört fast.

Till toppen

Föräldraskap

Föräldraskap kan under perioder vara utmanande. Vi står ofta oförberedda, med ansvar över ett litet barn samtidigt som den egna uppväxten lätt gör sig påmind. Vi kanske har negativa erfarenheter som gör att vi vet vad man borde undvika, men inte vad vi själva vill uppnå.

I samtal med en terapeut kan en förälder förstå sina blinda fläckar och känna större trygghet i föräldraskapet.

Till toppen

Konsultation

Processer på en arbetsplats kan oavsiktligt leda till konflikter i gruppen eller minskad effektivitet. En neutral part kan hjälpa medarbetare och ledning att se svårigheterna från andra perspektiv och hitta vägen framåt.

När gruppen inte kommer vidare eller nya rutiner har lett till friktion så kan en organisationskonsult vara till stor hjälp.

Till toppen

Handledning

Vi som jobbar i människovårdande yrken ställs ibland inför situationer som gör arbetet svårt att utföra. Här kan handledning, i grupp eller individuellt, hjälpa personalen att se på den uppkomna situationen ur andra perspektiv och därmed öka handlingsutrymmet.

Till toppen